Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Suurpetoyhdyshenkilöt 

Suurpetokantojen arviointi perustuu vapaaehtoisten suurpetoyhdyshenkilöiden kirjaamiin havaintoihin. Tämä aineisto on perusta Riista ja Kalataloustutkimuslaitoksen tuottamille kanta-arviolle. Riistanhoitoyhdistyksen yksi tehtävä on valvoa alueensa suurpetoyhdyshenkilöiden toimintaa ja suurpetohavainnointia.

Suurpetohavainnoista kannattaa aina tehdä ilmoitus paikalliselle suurpetoyhdyshenkilölle. Vain näin toimien saadaan oikeanlainen kuva alueen suurpetokannoista ja voidaan tarvittaessa hakea lupia niiden pyyntiin. Suurpetoina tässä kohdin ollaan kiinnostuneita karhu , susi-, ahma-, ilves ja kotkahavainnoista.

Havaintomääriä voit tarkastella osoitteessa www.riistahavainnot.fi Tassu-järjestelmään tallennettuja havaintoja esitetään yhdistyksen kokouksessa mahdollisuuksien mukaan.

 

NIMI LÄHIOSOITE OSOITE PUHELIN VASTUUALUE

 Kiviluoma Jari-Matti

jari-matti.k(at)ssvnet.fi

 

Kiviluomanmutka 52 61950 Juonikylä 0400-192475 TASSU-tallentaja
         
KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy