Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Ampumakokeet

Ampumakoe on ampumaradalla metsästysasetta käyttäen suoritettava ampumataitokoe, jonka hyväksytty suorittaminen vaaditaan Suomessa ennen kuin saa luvallisesti metsästää karhua hirveä, valkohäntäpeuraa, saksanhirveä, metsäpeuraakuusipeuraa, japaninpeuraa tai metsäkaurista rihlatulla luotiaseella.
 

Metsäkaurista tai valkohäntäpeuraa haulikolla täyteispatruunaa käyttäen metsästettäessä ei tarvita ampumakoetta. Koe on suoritettava kyseisen lajin metsästykseen lain mukaan soveltuvalla ampuma-aseella.

Kokeita on kolme erilaista:

  • Metsäkauriskokeella tarkoitetaan metsäkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta
  • Hirvi- ja peurakokeella tarkoitetaan hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran ja japaninkauriin metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta
  • Karhukokeella tarkoitetaan karhun metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta  

Kokeen suoritttaminen

Ennen kokeen suorittamista tulee esittää voimassa oleva metsästyskortti ja aseen hallussapitolupa tai rinnakkaiskortti siihen. Koe tulee suorittaa metsästysasetuksen 16§:n 2 momentin mukaisella ampuma-aseella.
Kokeessa ammutaan 90 sekunnin sisällä neljä laukausta paikoillaan olevaan maalikuvioon, joko pysty- polvi- tai istuma-asennosta. Makuuasento ei ole sallittu. Aika alkaa ensimmäisestä laukauksesta. Ammunnan aikana saa käyttää tukea, kunhan asetta ei lukita mekaanisesti alustaan.
Hirvieläinkokeissa käytetään maalikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä ja karhukokeessa maalikuviota, jonka osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.
Hirviammuntakokeen suoritusyrityksestä peritään 20 euron suuruinen maksu.

Aikataulut ovat myös RHY-tiedotussivulla

 

AMPUMAKOKEET 2019                                        VASTUUHENKILÖT

19.5.2019 Sunnuntai klo:11-12. RHY / A-T                          Ville, Jarmo, Kimmo

4.8.2019 Sunnuntai klo:11-12. RHY / M-H                         Ville, Jyrki, Simo, Jarkko

11.8.2019 Sunnuntai klo:11-12. RHY / IKKELÄJÄRVI             Mika, Olavi, Martti, Leena

5.9.2019 Torstai klo:17-18. RHY / Päntäne                        Markku, Veli-Matti, Mika P

29.9.2019 Sunnuntai klo:11-12. RHY / Muurahainen            Jarkko, Rauno, Mikko

 

ILMOITTAUTUMINEN AMPUMAKOKEESEEN TUNNIN KULUESSA KOETILAISUUDEN ALOITTAMISESTA!

 

 

KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy