Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Tietoa maanomistajille

 Kauhajoen metsästysseurat vuokraavat metsästysmaata metsästyskäyttöön. Metsästys tapahtuu lain ja asetusten mukaisesti ja hyviä metsästystapoja sekä kestävän riistatalouden periaatteita noudattaen.

 

Kaikilla Kauhajoella toimivilla metsästysseuroilla on käynnissä maanvuokrasopimusten päivitys. Teihin saatetaan näin ollen ottaa yhteyttä maanvuokraukseen liittyvissä asioissa.

 

Kauhajoella metsää omistavia maanomistajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista taimikkotuhoista Metsänhoitoyhdistykselle (Metsänhoitoyhdistys lakeus MHY).  

Hirviverotusta pyritään kohdistamaan MHY:n tilastoimille hirvituhoalueille.

 

 

KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy