Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Tietoa maanomistajille

 Kauhajoen metsästysseurat vuokraavat metsästysmaata metsästyskäyttöön. Metsästys tapahtuu lain ja asetusten mukaisesti ja hyviä metsästystapoja sekä kestävän riistatalouden periaatteita noudattaen.

 

Kauhajoella metsää omistavia maanomistajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista taimikkotuhoista Metsänhoitoyhdistykselle (Metsänhoitoyhdistys lakeus MHY).  

Hirviverotusta pyritään kohdistamaan MHY:n tilastoimille hirvituhoalueille.

 

Yhteiset hirvipäivälliset 4.11.2017 klo 12 alkaen

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Metsästysseurat haluavat juhlistaa tapahtumaa järjestämällä yhteisen tapahtuman.

Tarjolla on lihakeittoa, kahvia sekä nisua.

Kauhajoen Metsästysseura tarjoilee keittoa erähovilla, Päntäneen Metsästysseura tarjoilee Päntäneen nuorisoseuran talolla. 

KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy