Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Metsästys - Kirkonkylä

Päivitetty 12.8.2018

Rauhoitusalueet ja rauhoitusajat:

- Kalkunmäen alapuolella oleva peltoalue ( Vuorenmäentien – Huikuntien – Kokonkyläntien sisään jäävä alue) rauhoitettu kyyhkyn metsästykseltä 20.8 klo 12:00 asti.
- Kalmarinmäki, Rinnenmäki, Kalkunmäki, Sotkan ulkoilualue
- Keski-Mattilan pellot Kainastonjoen varressa Topeekan sillan kohdalla
- Kainastonjoki Myllyniemen tilan kohdalta rauhoitettu.
- Hyypänjoki Hämes-Havusen sillasta keskustaan rauhoitettu sorsastukselta
- Lusan / Tiilitehtaan monttu
-Jaskarin maat Housunevalla
 

 Joulurauhoitus:

- Rauhoitetaan jouluaatto ja joulupäivä kaikelta metsästykseltä, myös koirat pidetään kytkettyinä
 
 Metsästyksenvartijat:
 
-Juha Syväluoma, Jarmo Syväluoma, Henri Salonen, Seppo Salonen, Oiva Pietarinen ja Juha Vilponen

Saaliskiintiöt / metsästysajat

-Kauhajoen metsästysseuran kirkonkylän kyläosaston kesäkokouksen 8.8.2018 päätökset:

- Valtionmetsästysajat riista.fi/metsastys/metsastysajat/

- Metsäjänis kiintiö 5kpl

- Metsäkanalintujen metsästys:

o Kiintiö 5kpl, sisältää korkeintaan yhden ukkometson. Päiväkiintiö on 2kpl / pvä .

o Koppelo ja riekko rauhoitettu

o Metsäkanalintujen metsästys pelloilla kielletty

o Kiväärin käytössä suositellaan käytettävän erityistä huolellisuutta ampumasuuntiin.

- Fasaani kiintiö 5kpl, ko. kiintiötä ei sovelleta mikäli fasaania poistetaan haittalintuna esim. kiinteistön omistajan pyynnöstä.

- Peltopyy rauhoitettu

- Ilman kiintiötä ja rajoituksia : rusakko , kyyhky , sorsalinnut

- Päiväkorttien myyjät : Pauli Laine, Vesa Harju-Panula ja Juha Vilponen. Yhteystiedot nettisivuilla. 

Majava:
-Luvat kaudelle 2018-2019. Majavajahdista kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Jani Eklundiin. Puh:040 5061706
 

 Metsäkauris :

o Kyläosaston syysjahdin saaliskiintiö 5 aikuista ja 8 vasaa. Pyritää kaatamaan pieniä pukkeja.

• Lisäkiintiö: 5 aikuista, joista noin puolet vasoina
 
• Lisäkiintiöt voidaan vapauttaa metsästettäviksi kauriskoordinaattorin päätöksellä
jahtikauden aikana
 
• Metsäkaurispukin kesäjahdin erillinen kiintiö 2 pukkia

o Tammi-ja helmikuussa suositellaan metsästettävän ainoastaan vasaa

o Reviiripukit joilla sarvissa 5 piikkiä tai enemmän suositellaan säästettäväksi 

 o Kaurisjahdista ilmoitettava etukäteen jahtikoordinaattori Jani Eklundille puh 040 5061706

-Metsästys tapahtuu Kauhajoen metsästysseuran sääntöjen mukaisesti, lisäksi jahdin organisointiin sovelletaan kirkonkylän kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä luotiaseella metsästettäessä. 

 
- Ruokintapaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan metsästykseen sovelletaan myös kirkonkylän kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä. 
 
 Kauriskoordinaattorilla päätäntävalta oman harkintansa mukaisesti sallia tai kieltää kauriinmetsästykseen kyläosaston eri alueilla. 

 
* Kaurisjahtikoordinaattori Jani Eklund puh. 040 5061706

  Metsästyksestä ilmoitettava aina koordinaattorille ja vähintään 1vrk etukäteen. 

Valkohäntäpeura:

 

- Kauhajoen metsästysseuran erillinen peurajahdin järjestäytymiskokous järjestetään
syyskuun aikana.
• Jahdin aloitus: valtion ajat riista.fi/metsastys/metsastysajat/
• Peurajaosto päättää Kirkonkylän kyläosaston kiintiöistä ja rajoituksista Kauhajoen
metsästysseuran peurajahdin järjestäytymiskokouksen jälkeen
-Peuraa voidaan kk:n kyläosastossa metsästää seuruejahtina tai kyttäämällä
 -Metsästys tapahtuu Kauhajoen metsästysseuran sääntöjen mukaisesti, lisäksi jahdin organisointiin sovelletaan ja kirkonkylän kyläosaston peuranmetsästyssääntöjä
- Kaatoluvat anottu Kauhajoen metsästysseuran toimesta.
- Pukkeja metsästetään Sorkka 2020 hankkeen ohjeistuksen mukaisesti
o Nuoria hyviä pukkeja pyritään säästämään.
o  Aikuisten naaraiden valikoiva verotus, peurakoordinaattori päättää metsästyksestä tapauskohtaisesti
o Pyrkimyksenä säästää aikuisia tuottavia naaraita. Vasaa saa ampua koko kauden.
o Pyritään kaatoluvissa vasa % kasvattamiseen. 
 
Kirkonkylän peuranmetsästyssäännöt löytyvät tämän linkin takaa.

 * Peurajahtikoordinaattori Jani Eklund puh. 040 5061706

Metsästyksestä ilmoitettava aina peurajahtikoordinaattorille ja vähintään 1vrk etukäteen. 

 -    Kaikki metsästyslain rikkomukset ilmoitettava poliisille

-        - Valvonnasta ovat vastuussa kaikki metsästäjät ja jahtipäälliköt,

o   Mahdolliset rikkomukset ilmoitetaan peura-ja kaurisjahdin koordinaattorille

-         Kirkonkylän kyläosaston johtokunta säätää mahdolliset rangaistukset tapauskohtaisesti. 

 

 Peuravoudit 2018-2019

-Jani Eklund, Juha Vilponen, Juha Harju-Panula, Kari Uunila

  

 Kirkonkylän kyläosaston yhteisjahdit

-Edellä mainitut säännöt ja rajoitukset pätevät myös yhteisjahdeissa

-Yhteisjahtien organisoinnista vastaa peurajaosto.

- Pyritään järjestämään vähintään yksi yhteisjahti kuluvan kauden aikana

- Seuruejahdeissa sallitaan vieraileva koirahenkilö, joka voi osallistua jahtiin kyläosaston kiintiöstä.

Halukkaat pääsevät jahtiin ottamalla yhteyttä Jani Eklundiin tai Juha Vilposeen.

- Riista- ja säävaraus:
*Mikäli alueella ei ole sallittuja saaliseläimiä ei jahteja järjestetä
* Jahteja järjestetä, mikäli keliolosuhteet eivät salli
-Osallistujille lainmukainen metsästys varustus ja VHF-puhelimet. Lisäksi muu henk.koht. varustus, kuten sukset, lumikengät yms
- Yhteisjahtien ajankohdat ilmoitetaan kyläosaston nettisivuilla. Asiasta voi myös tiedustella puhelimitse peurakoordinaattorilta ja jahtivoudeilta.
 
 

 

 Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran ruokinta

-Suositellaan uusien ruokintapaikkojen perustamista

-Ruokintapaikkoja ei tule perustaa tien välittömään läheisyyteen.

     o Liikenneonnettomuustilanteessa tien lähelle perustettujen ruokintapaikkojen ylläpitäjää voidaan syyttää liikenteenvaarantamisesta

-Kaikki jäsenet voivat omatoimisesti perustaa ruokintapaikkoja.

-Yhteistyössä tapahtuvasta ruokinnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua peurakoordinaattorille.

- Ruokintapaikat merkittävä puhelinnumerolla metsästykseen liittyviä yhteydenottoja varten.

- Riistanruokintaan viljaa ja porkkanoita hankitaan kyläosaston laskuun. 

o    o Hannu Samppala toimittaa viljaa

o    o Juha Vilponen toimittaa porkkanoita

 

Vierasjahti

Metsästyskorttien hinnat ja vieraskortin rajoitukset kaudelle 2018-2019: 
 
• Liittymismaksu 50€, liittymismaksu peritään kaikilta uusilta jäseniltä
• Jäsenmaksu 40€
• Maanomistajien jäsenmaksu 20€
• Päiväkortti toiseen kyläosastoon 5€
• Vuosikortti toiseen kyläosastoon 45€
• Vieraspäiväkortti 10€ (ei sisällä fasaania)
• Fasaanivieraspäiväkortti 30€, kiintiö 2 fasaania. Lisäkiintiö max. 3 kpl, hinta 10€ per kpl
• Kaikissa vieraspäiväkorteissa kk kyläosaston jäsen mukana, ei omaa saaliskiintiötä vaan
metsästys jäsenen kiintiöstä
• Ei vierasvuosikorttia
• Korttien myyjät: Vesa Harju-Panula, Pauli Laine, Juha Vilponen

Mikäli olet tulossa vierasjahtiin, ota yhteyttä päivälupien myyjiin:

Juha Vilponen puh:050 414 1015

Vesa Harju-Panula puh: 050 561 0376

Pauli Laine puh: 040 5142134


Hirvieläinjahti

Kauris/peurakoordinaattori: Jani Eklund puh:040 506 1706

Hirvipäällikkö Jarkko Latvanen 040 0677204

Pienpeto-/talkookilpailu ja saalisilmoituslomake tästä linkistä.

  KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy