Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Metsästys - Kainasto

Kesäkokouksen 5.8.2018 päätökset:

Saaliskiintiöt / metsästysajat

Valtion metsästysajat. (Metsäkanalintukiintiö 5 kpl, joista 1 ukkometso, koppelo rauhoitettu). Odotetaan MMM:n 12.8. jälkeen julkaisemaa asetusta metsäkanalintujen metsästyksestä. Metsäjäniksellä ja rusakolla ei kiintiötä. Peltopyyn kiintiö 3 kpl, vain omille jäsenille. Riekko ja metsähanhi rauhoitettu MMM:n päätöksellä.

Fasaanin kiintiö omille jäsenille 5 kpl, metsästysaika 1.10 - 31.12.

Vierasfasaanijahtien tiedustelut ja varaukset Juhani Toivakalle, p. 0400-207797


Rauhoitusalueet ja rauhoitusajat

Ratikylässä Toivakan ja Mattilan talojen välissä, Ratikyläntien länsipuolella olevalla palstalla sekä Jurvantiestä Savitien risteyksen kohdalta jokeen ulottuvalla apilanurmipalstalla metsästys on kielletty.


Vierasjahti

Mikäli olet tulossa vierasjahtiin, ota yhteyttä päivälupien myyjiin, joiden yhteystiedot löydät kyläosaston YHTEYSTIEDOT-sivulta.

Kyyhkyjahdissa vieraspäiväkortilla oltava kyläosaston jäsen mukana. Vieraspäiväkortti ei sisällä fasaaninmetsästyslupaa eikä oikeutta kauriin tai peuran metsästykseen.


Hirvieläinjahti

Hirviseurueen tilinumero FI67 4730 44 2000 4849.

Peura- ja hirvipäällikkö Matti Syrjälä 0400-830 309.

Kyttäysjahdista ilmoitettava etukäteen Matti Syrjälälle 0400-830 309 . Kauriskaadosta ilmoitettava kyläosaston sihteerille Jarno Lehtiselle (p. 040-5174790) sekä Riistakeskukselle (www.riista.fi) 7 vrk:n kuluessa.

 

Kosteikkojahti

Kosteikkojahdit kyläosaston jäsenille järjestetään 20.8. klo 12  sekä sunnuntaisin klo 18.00. Muina aikoina kosteikko on rauhoitettu. Lokakuun alusta metsästysaika on vapaa. Kosteikkojahtien päällikkönä toimii Matti Syrjälä.

Erähovin ampumasimulaattorin Kainaston kyläosaston yhteyshenkilöinä ovat Antti (045-123 8386) ja Tuomas (045-111 4480) Toivakka.

 

Kaikista suurpetohavainnoista on  ilmoitettava  RHY:n suurpetoyhdyshenkilölle Jari-Matti Kiviluomalle p. 0400-192 475 tai kyläsaston yhdyshenkilölle Matti Syrjälälle p. 0400-830309

Kyläosaston kartan löydät  "KARTAT"-linkistä.

 

Kainaston kyläosaston toimintakertomus v:lta 2014

Kainaston kyläosaston toimintakertomus vuodelta 2015

 Kainaston kyläosaston toimintakertomus vuodelta 2016

Kainaston kyläosaston toimintakertomus vuodelta 2017

  KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy