Kauhajoen Metsästysjärjestöt

Edellytykset jäsenyyteen

 

 • Kauhajoen metsästysseuran muodostavat kahdeksan kyläosastoa: Aro-Toivakka, Hyyppä, Ikkeläjärvi, Kainasto, Kirkonkylä, Mattila-Harja, Nummijärvi ja Nummikoski. Seuran johtokunnan muodostavat kyläosastojen puheenjohtajat.
 • Lisäksi nettilomakkeella voi hakea jäseneksi Päntäneen metsästysseuraan taikka Muurahaisten Erämiehiin
 • Jäsenyyttä haetaan sen seuran / kyläosaston kautta, jonka alueella asuu tai pääosa seuralle vuokratuista maista sijaitsee.
 • Jäsenenä voi olla vain yhden kyläosaston kautta.
 • Maansa vuokranneella maanomistajajäsenellä on oikeus lunastaa metsästyslupa, ns. kausikortti myös sellaisen toisen kyläosaston alueelle, jossa hänellä on seuralle vuokrattua metsästysmaata. Kortin saa samalla tavoin, kuin muutkin alueen maanomistajat.
 • Hyviin tapoihin ja jopa velvollisuuksiin kuuluu käydä esittäytymässä asianomaisen kyläosaston yleisessä kokouksessa, jossa seuraan liittyminen käsitellään.
 • Liittymismaksu 50 €
 • Jäsenmaksu 40 €
 • Maanomistajien jäsenmaksu 20€
 • Päiväkortti toiseen kyläosastoon 5 €, vieraspäiväkortti 10 €.
 • Vuosikortti toiseen kyläosastoon 35 €. Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta jäseniltä.
 • Jäseneksi liityttyäsi osallistu aktiivisesti seuran kokouksiin ja toimintaan, siten tutustut parhaiten muihin metsästäjiin ja olet ajan tasalla metsästysasioissa.
 • Hirvijahtiin Kauhajoen metsästysseurassa voi osallistua suoritettuaan lakisääteisen ampumakokeen, seuran vaatimat harjoitusammunnat sekä täytettyään 15 vuoden iän.
 • Hirviseurueilla on lisäksi omia liittymismaksujaan.
 • Hirviseurueissa on myös omia velvoitteita, joista tietävät kertoa asianomaisten seurueiden jahtipäälliköt.
 • Peuran- ja kauriinmetsästyssäännöt löytyvät jäsentiedotteesta

 

Takaisin jäsenhakusivulle

 

KAUHAJOEN METSÄSTYSJÄRJESTÖT - www.kauhajoenmetsastys.com Toteutus: Tuunix Oy